Ouderraad


De LinQ heeft een oudervereniging waar iedere ouder die een kind op onze school heeft, in principe,  automatisch lid van is. 

Het dagelijks bestuur (DB) van de Oudervereniging (voorzitter, penningmeester en secretaris), bestaat uit ouders die gekozen zijn door de ouders van de kinderen van onze school. De jaarvergadering vindt plaats in de eerste maanden van het schooljaar. De verkiezing voor het DB vindt plaats op de jaarvergadering van de Oudervereniging. De vergaderingen van de OV zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. Één of twee teamleden wonen deze vergaderingen bij namens het team.

 

De OV vraagt de ouders een vrijwillige bijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering. Voor schooljaar 2021-2022 zal de ouderbijdrage waarschijnlijk worden vastgesteld op € 59,-.
Ouders die hun kinderen om financiële redenen niet kunnen laten deelnemen aan bepaalde activiteiten kunnen zich wenden tot Stichting Leergeld, die onder bepaalde voorwaarden kan helpen (www.leergeld.nl)
 

De OV is een onmisbare schakel als het gaat om de organisatie van verschillende activiteiten. Denkt u daarbij aan:

E-mailadres OV: ov.linq@wijwijzer.nu