De LinQ


Onze school

De LinQ is (op 01.08.2020) ontstaan uit een fusie tussen Rooms Katholieke Basisschool De Antonius (Kalslagerring) en Protestants Christelijke Basisschool De Polderrakkers. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Wij voelen ons betrokken bij mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school. Wij zijn een veilige school voor leerlingen, teamleden en ouders. Het samen maken van afspraken en regels is voor ons vanzelfsprekend en niet vrijblijvend. Dit betekent dat wij elkaar ook aanspreken op het naleven hiervan.

Bij ons op school zitten zeker niet alleen kinderen van ‘Katholieke en Protestantse huize’. Op onze school is natuurlijk plaats voor álle (andersdenkende) leerlingen en hun ouders, als zij daarbij onze godsdienstige identiteit respecteren en meedoen met alle activiteiten en vieringen.  

 

‘De LinQ, een school waar iedereen meetelt!”


 

De meeste van onze leerlingen komen uit het ‘oude’ gedeelte van Nieuw Vennep. Daarnaast komen er ook leerlingen uit de nieuwe wijken van Nieuw Vennep.

In de directe omgeving van de school bevindt zich OBS Het Palet. Vlakbij de twee scholen is een gymzaal van de gemeente waarvan wij gebruik maken. Peuterspeelzaal ‘De Heksenketel’ woont bij ons in, evenals ‘HappyKids’, een organisatie voor kinderdagopvang en  ‘voor-, tussen en naschoolse opvang’.