Schooltijden

Op de LinQ werken wij met een 5-dagen-gelijk-model. Dat betekent dat alle schooldagen, voor alle leerlingen, gelijk zijn. 

Maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag
08:30 uur - 14:00 uur school


Bijdrage overblijfkosten

Er wordt tussen de middag op school gegeten, hiervoor wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd van 5 euro per week per kind. 
Het bedrag zal twee keer per jaar geïnd worden via Schoolkassa (gekoppeld aan Parnassys/Parro).
Geldstroom wordt gecontroleerd door bestuur van TSO de LinQ, KVK 85696331.
In het bestuur zit een ouder, een leerkracht en de schoolleider van de LinQ.
Uw gegevens worden gehaald uit Parnassys, onze leerling administratie, en worden niet met derden gedeeld. 

Voor vragen kunt u mailen naar: info.linq@wijwijzer.nu

Overzicht vakanties en vrije dagen

 

Vastgestelde vakantiedagen

Vrije dagen en vakanties 2023 - 2024

Herfstvakantie 

23 t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 23 februari 2024

Goede Vrijdag (vrij)

29 maart 2024

Eerste Paasdag (vrij)

1 april 2024

Meivakantie

29 april t/m 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag (vrij)

20 mei 2024

Zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus 2024

 

Studiedagen

Alle leerlingen vrij

Maandag 26 februari

 

Verlof aanvragen

Iedere leerlingen vanaf 5 jaar is aanwezig op school tijdens de bekende schooltijden. 
Als uw kind niet op school kan komen, meldt u dit telefonisch vóór 8.30 uur aan de school. 

In bijzondere gevallen is het mogelijk om extra (vakantie)verlof of verlof bij gewichtige omstandigheden aan te vragen.
U kunt hiervoor het verlofformulier (met toelichting) invullen. Dit vindt u op de website van Jong Leren: www.jl.nu/ouders (verlof en leerplicht).
Klik hier om direct naar het verlofformulier te gaan.